Dzień Flagi w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku

Dzień Flagi w KP PSP w Kłodzku

W dniu 2 maja b.r. we wszystkich  trzech jednostkach organizacyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku o godzinie 7:30 odbyły się uroczyste apele
z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Apel w Komendzie Powiatowej PSP oraz Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej
w Kłodzku został przeprowadzony podczas zmiany służby zgodnie
z regulaminem służby obowiązującym w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, regulaminem musztry i ceremoniałem pożarniczym.

Został odczytany list okolicznościowy Komendanta Głównego PSP
gen. bryg. Leszka Suskiego skierowany do funkcjonariuszy
i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej.

W pozostałych 2 jednostkach Ratowniczo Gaśniczych: JRG w Bystrzycy Kłodzkiej oraz JRG w Nowej Rudzie równocześnie odbyły się uroczyste apele z uroczystą zmianą służby oraz z odczytaniem okolicznościowego listu Pana Komendanta Głównego gen. bryg. Leszka Suskiego.

Dzień Flagi w KP PSP w Kłodzku
Dzień Flagi w JRG w Bystrzycy Kłodzkiej

Ogłoszenie o pracę na stanowisku technik

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku ogłasza nabór  na stanowisko technik ds. kwatermistrzowsko – technicznych.

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: pełny

Miejsce wykonywania pracy: 57-300 Kłodzko, ul. Traugutta 7

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 kwietnia 2018 r.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

  • prowadzenie gospodarki materiałowej, ewidencji środków trwałych,
  • prowadzenie dokumentacji związanej ze świadczeniami socjalno-bytowymi strażaków,
  • powadzenie gospodarki magazynowej,
  • planowanie i realizacja zakupów przedmiotów, umundurowania i ekwipunku osobistego strażaków,
  • realizacja zakupów w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych,
  • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych na terenie powiatu.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW : 13-19 marca 2018 r.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem : https://kppspklodzko.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/ogloszenie-o-prace-technik.html

Nabór do służby przygotowawczej w KP PSP w Kłodzku

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku ogłasza nabór do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku.

Liczba stanowisk: 3

Stanowisko proponowane: stażysta w służbie przygotowawczej

Miejsce pełnienia służby: Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku:

  • JRG PSP Bystrzyca Kłodzka, ul. Mickiewicza 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
  • JRG Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 14A, 57-400 Nowa Ruda
  • JRG Kłodzko, ul. Traugutta 7, 57-300 Kłodzko

System pełnienia służby: zmianowy.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletnej dokumentacji w terminie do dnia 23 marca 2018 r.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://kppspklodzko.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/5163_nabor-do-sluzby-w-kp-psp-w-klodzku.html

26 marca 2018 r. – na stronie BIP Komendy umieszczono w załączniku  wyniki z I etapu postępowania kwalifikacyjnego naboru do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Kłodzku.

Ogłoszenie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku ogłasza nabór na stanowisko stażysty w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku. Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://kppspklodzko.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/5161_stazysta.html

23 marca 2018 r. – na stronie BIP Komendy umieszczono w załączniku  wyniki z I etapu postępowania kwalifikacyjnego naboru do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym KP PSP w Kłodzku.

26 marca – na stronie BIP Komendy umieszczono w załączniku wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego naboru o służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Wydziale
Organizacyjno-Kadrowym KP PSP w Kłodzku.

Ogłoszenie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku ogłasza nabór na stanowisko stażysty w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku.

Więcej informacji znajduje się pod adresem   https://kppspklodzko.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/stazysta.html

23 marca 2018 r. – na stronie BIP Komendy umieszczono w załączniku  wyniki z I etapu postępowania kwalifikacyjnego naboru do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Wydziale
Operacyjno-Szkoleniowym KP PSP w Kłodzku.

26 marca – na stronie BIP Komendy umieszczono w załączniku wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego naboru o służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Wydziale
Operacyjno-Szkoleniowym KP PSP w Kłodzku.

 

Nabór do służby przygotowawczej w KP PSP w Kłodzku 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku ogłasza nabór do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 22 stycznia 2018r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://kppspklodzko.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/nabor-do-sluzby-w-kp-psp-w-klodzku.html.