998 lub 112

Wypełniony komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie KP PSP lub Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym tut. Komendy. Dokumentacja niekompletna nie będzie przyjmowana.