Kursy OSP

 

Wykaz szkoleń organizowanych przez tut. Komendę:

  • Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP,
  • Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego,
  • Szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach,
  • Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP,
  • Szkolenie Dowódców OSP,
  • Szkolenie Naczelników OSP.