Nabór do służby przygotowawczej w KP PSP w Kłodzku

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku ogłasza nabór do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku.

Liczba stanowisk: 3

Stanowisko proponowane: stażysta w służbie przygotowawczej

Miejsce pełnienia służby: Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku:

  • JRG PSP Bystrzyca Kłodzka, ul. Mickiewicza 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
  • JRG Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 14A, 57-400 Nowa Ruda
  • JRG Kłodzko, ul. Traugutta 7, 57-300 Kłodzko

System pełnienia służby: zmianowy.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletnej dokumentacji w terminie do dnia 23 marca 2018 r.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://kppspklodzko.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/5163_nabor-do-sluzby-w-kp-psp-w-klodzku.html

26 marca 2018 r. – na stronie BIP Komendy umieszczono w załączniku  wyniki z I etapu postępowania kwalifikacyjnego naboru do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Kłodzku.