998 lub 112

Mapa PSP

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
ul. R. Traugutta 7
57-300 Kłodzko

Sekretariat – 74 8657 201

Powiatowe Stanowisko Kierowania – 74 8657 200

Wydział Operacyjno Szkoleniowy – 74 8657 205

Wydział Organizacyjno – Kadrowy – 74 8657 211

Wydział Finansów – 74 8657 206

Wydział Kontrolno Rozpoznawczy – 74 8657 210

Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny – 74 8657 208

Rzecznik prasowy mł. kpt. Janusz Marnik 531 990 015

Sekretariat:

14 + 15 =

st. kpt. Tomasz Wójtowicz

Dowódca JRG

Tel. 74 8657 213

JRG Kłodzko 74 8657 213

mł. asp. Jarosław Pietraszek

Zastępca Dowódcy JRG

Tel. 74 8657 214

mł. kpt. Jerzy Adamów

Dowódca JRG

Tel. 74 8115 401

Bystrzyca Kłodzka 74 8115 400

mł. kpt. Piotr Budnik

Zastępca Dowódcy JRG

Tel. 74 8115 402

mł. bryg. Rafał Chorzewski

Dowódca JRG

Tel. 74 8735 301

Nowa Ruda 74 8735 300

asp. sztab. Mariusz Matuła

Zastępca Dowódcy JRG

Tel. 74 8735 302