Wydziały

  • Komendant Powiatowy
   st. bryg. mgr inż. Jan Chodorowski

  • Z-ca Komendanta

 • Wydział Operacyjno-Szkoleniowy
 • Wydział Organizacyjno-Kadrowy
 • Sekcja Finansów
 • Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy
 • Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny
 • JRG Kłodzko
 • JRG Bystrzyca Kłodzka
 • JRG Nowa Ruda