Rejon działania

Charakterystyka powiatu kłodzkiego

Powiat kłodzki położony jest w południowej części województwa dolnośląskiego, w obrębie łańcucha Sudetów. Powierzchnia powiatu wynosi 1642 km2 i teren ten jest zamieszkiwany przez 168 tyś. mieszkańców. Powiat kłodzki otoczony jest górami stanowiącymi naturalną przegrodę. Część środkową zajmuje Kotlina Kłodzka otoczona od zachodu Górami Bystrzyckimi, Górami Orlickimi i Górami Stołowymi, od północy Górami Sowimi i Górami Bardzkimi, od wschodu zaś Masywem Śnieżnika, Górami Bialskimi i Górami Złotymi. Szczytami gór po południowej, zachodniej i wschodniej granicy powiatu przebiega granica z Republiką Czeską o długości 190 km.

>>> Strona internetowa powiatu

Teren powiatu kłodzkiego ze względu na rozległy obszar o powierzchni 1642 km2 został podzielony na trzy rejony chronione:

- JRG PSP Bystrzyca Kłodzka – powierzchnia rejonu chronionego wynosi 790 km2 i obejmuje teren Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, Miasta i Gminy Międzylesie, Miasta i Gminy Lądek Zdrój oraz Miasta i Gminy Stronie Śląskie,

- JRG PSP Kłodzko – powierzchnia rejonu chronionego wynosi 538 km2 i obejmuje teren Miasta Kłodzka, Gminy Kłodzko, Miasta Polanicy Zdrój, Miasta i Gminy Szczytna, Miasta Duszniki Zdrój, Gminy Lewin Kłodzki oraz Miasta Kudowy Zdrój,

- JRG PSP Nowa Ruda – powierzchnia rejonu chronionego wynosi 316 km2 i obejmuje teren Miasta Nowa Ruda, Gminy Nowa Ruda oraz Miasta i Gminy Radków,

Ze względu na położenie, ukształtowanie i specyfikę, teren powiatu kłodzkiego charakteryzuje się dużą ilością zdarzeń, podczas których niezbędne jest podejmowanie działań ratowniczych w różnych dziedzinach, od gaszenia pożarów poprzez zdarzenia medyczne, chemiczne, ekologiczne i inne miejscowe. Ilość stałych mieszkańców powiatu wynosząca około 168 tyś. nie odzwierciedla rzeczywistej ilości osób przebywających na tym terenie. Umiejscowienie w granicach administracyjnych 5 miejscowości uzdrowiskowych, wielu atrakcji turystycznych, bardzo dużej ilości hoteli, pensjonatów i kwater prywatnych jak również dużych przejść granicznych zarówno drogowych jak i kolejowych powoduje znaczący wzrost ilości osób przebywających w danym momencie na terenie obszaru chronionego przez KP PSP Kłodzko. Postęp cywilizacyjny powoduje, iż na obszarach gdzie zlokalizowane są duże skupiska osób wzrasta ilość interwencji ratowniczych. Stopień zagrożenia na terenie powiatu kłodzkiego należy określić jako duży, zarówno w zakresie pożarów jak i innych zagrożeń miejscowych.

Corocznie odnotowuje się znaczną ilość pożarów upraw oraz w obiektach mieszkalnych. Szczególnie groźne są pożary sadzy w przewodach kominowych oraz nieszczelności tych przewodów. Stosunkowo mało pożarów odnotowuje się w obiektach użyteczności publicznej.

W zakresie miejscowych zagrożeń prym wiodą zdarzenia w komunikacji drogowej, których odnotowuje się najwięcej. Zdarzenia związane z silnymi wiatrami oraz przyborami wód, opadami deszczu, śniegu na stałe wpisały się w zakres zdarzeń odnotowywanych w znacznych ilościach na naszym terenie.

Największą ilość działań odnotowuje się na terenie:

- Miasta Kłodzka,

- Miasta Nowej Rudy,

- Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka,

- Gminy Kłodzko,Mapy rejonu: