Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze KP PSP w Kłodzku

JRG w Kłodzku

ul. Traugutta 7
57-300 Kłodzko
tel.: 074/8657213

 

 

JRG w Bystrzycy Kłodzkiej

ul. Mickiewicza 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.: 074/8110450

 

 

JRG w Nowej Rudzie

ul. Piłsudskiego 14 a
57-400 Nowa Ruda
tel.: 074/8735300