Zawody MDP 2016

W dniu 24 września br. w Bystrzycy Kłodzkiej odbędą się Powiatowe Zawody MDP. Zawody będą miały charakter otwarty - udział w nich mogą w nich wziąć wszystkie drużyny z terenu powiatu kłodzkiego, spełniające wymogi zawarte w regulaminie. W/w regulamin w formacie .pdf zostanie przesłany do Jednostek OSP na posiadane przez nas adresy mailowe.

Regulamin