Podziękowanie

Podziękowanie GOPRu, za przeprowadzone działania ratownicze w Jaskini Niedźwiedziej w dn. 24-25.10.2015