Ogłoszenie o pracę na stanowisku technik

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku ogłasza nabór  na stanowisko technik ds. kwatermistrzowsko – technicznych.

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: pełny

Miejsce wykonywania pracy: 57-300 Kłodzko, ul. Traugutta 7

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 kwietnia 2018 r.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

  • prowadzenie gospodarki materiałowej, ewidencji środków trwałych,
  • prowadzenie dokumentacji związanej ze świadczeniami socjalno-bytowymi strażaków,
  • powadzenie gospodarki magazynowej,
  • planowanie i realizacja zakupów przedmiotów, umundurowania i ekwipunku osobistego strażaków,
  • realizacja zakupów w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych,
  • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych na terenie powiatu.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW : 13-19 marca 2018 r.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem : https://kppspklodzko.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/ogloszenie-o-prace-technik.html

Nabór do służby przygotowawczej w KP PSP w Kłodzku

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku ogłasza nabór do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku.

Liczba stanowisk: 3

Stanowisko proponowane: stażysta w służbie przygotowawczej

Miejsce pełnienia służby: Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku:

  • JRG PSP Bystrzyca Kłodzka, ul. Mickiewicza 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
  • JRG Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 14A, 57-400 Nowa Ruda
  • JRG Kłodzko, ul. Traugutta 7, 57-300 Kłodzko

System pełnienia służby: zmianowy.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletnej dokumentacji w terminie do dnia 23 marca 2018 r.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://kppspklodzko.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/5163_nabor-do-sluzby-w-kp-psp-w-klodzku.html

26 marca 2018 r. – na stronie BIP Komendy umieszczono w załączniku  wyniki z I etapu postępowania kwalifikacyjnego naboru do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Kłodzku.

Ogłoszenie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku ogłasza nabór na stanowisko stażysty w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku. Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://kppspklodzko.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/5161_stazysta.html

23 marca 2018 r. – na stronie BIP Komendy umieszczono w załączniku  wyniki z I etapu postępowania kwalifikacyjnego naboru do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym KP PSP w Kłodzku.

26 marca – na stronie BIP Komendy umieszczono w załączniku wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego naboru o służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Wydziale
Organizacyjno-Kadrowym KP PSP w Kłodzku.

Ogłoszenie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku ogłasza nabór na stanowisko stażysty w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku.

Więcej informacji znajduje się pod adresem   https://kppspklodzko.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/stazysta.html

23 marca 2018 r. – na stronie BIP Komendy umieszczono w załączniku  wyniki z I etapu postępowania kwalifikacyjnego naboru do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Wydziale
Operacyjno-Szkoleniowym KP PSP w Kłodzku.

26 marca – na stronie BIP Komendy umieszczono w załączniku wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego naboru o służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Wydziale
Operacyjno-Szkoleniowym KP PSP w Kłodzku.

 

Nabór do służby przygotowawczej w KP PSP w Kłodzku 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku ogłasza nabór do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 22 stycznia 2018r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://kppspklodzko.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/nabor-do-sluzby-w-kp-psp-w-klodzku.html.

 

Spotkanie szkoleniowe Straży Pożarnej z Nadleśnictwem Międzylesie

W dniu 29.07.2017 w Nadleśnictwie Międzylesie odbyła się Narada Koordynacyjna pracowników Lasów Państwowych i Straży Pożarnej, z udziałem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Powiatowego Policji, przedstawiciela Miasta i Gminy Międzylesie, jednostek Ochotniczych i Zawodowych Straży Pożarnych zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Międzylesie oraz przedstawicieli Nadleśnictwa.

Celem narady było wypracowanie wspólnych standardów w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Międzylesie. Wdrożenie Leśnej Mapy Numerycznej w postaci map przystosowanych dla Straży Pożarnej w wersji cyfrowej – na urządzeniach mobilnych oraz analogowej, co znacząco podnosi szybkość reagowania, tak potrzebnego w realizacji operacyjnych zadań strażaków w warunkach bojowych.

Główna część narady miała miejsce w terenie. Podczas objazdu uczestnicy poznali infrastrukturę drogową oraz przeciwpożarową (ujęcia wody, zbiorniki p-poż, miejsca poboru wody). W terenie przeprowadzono praktyczne zajęcia z zakresu topografii i geolokalizacji w kompleksach leśnych.

Wynikiem wspólnych ćwiczeń jest zapoznanie się pracowników Straży Pożarnej z warunkami panującymi w Nadleśnictwie Międzylesie, wypracowanie standardów, które pozwolą na przeprowadzanie skutecznych akcji ratowniczo-gaśniczych.

Przy okazji realizujemy ważny cel jaki stawia sobie Nadleśnictwo Międzylesie, czyli integrację najważniejszych służb wokół celu jakim jest poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności poprzez zintegrowane działania służb mundurowych. Przekazana wiedza i udostępnione Leśne Mapy Numeryczne wraz z infrastrukturą drogową Lasów Państwowych dla Straży Pożarnej wprost przekładają się na szybkość reakcji w sytuacji zagrożenia pożarowego, ale również w sytuacjach ochrony zdrowia i życia ludzkiego w regionie.

Z pewnością jest duża potrzeba organizowania tego typu spotkań w formie praktycznych warsztatów. Jako Nadleśnictwo Międzylesie będziemy inicjować i realizować kolejne spotkania ze wszystkimi formacjami służb mundurowych tak, aby w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia życia ludzkiego lub utraty mienia, był w pełni wykorzystany  potencjał jakim dysponują Lasy Państwowe w naszym regionie.