Dzień Flagi w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku

Dzień Flagi w KP PSP w Kłodzku

W dniu 2 maja b.r. we wszystkich  trzech jednostkach organizacyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku o godzinie 7:30 odbyły się uroczyste apele
z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Apel w Komendzie Powiatowej PSP oraz Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej
w Kłodzku został przeprowadzony podczas zmiany służby zgodnie
z regulaminem służby obowiązującym w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, regulaminem musztry i ceremoniałem pożarniczym.

Został odczytany list okolicznościowy Komendanta Głównego PSP
gen. bryg. Leszka Suskiego skierowany do funkcjonariuszy
i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej.

W pozostałych 2 jednostkach Ratowniczo Gaśniczych: JRG w Bystrzycy Kłodzkiej oraz JRG w Nowej Rudzie równocześnie odbyły się uroczyste apele z uroczystą zmianą służby oraz z odczytaniem okolicznościowego listu Pana Komendanta Głównego gen. bryg. Leszka Suskiego.

Dzień Flagi w KP PSP w Kłodzku
Dzień Flagi w JRG w Bystrzycy Kłodzkiej