Dzień Flagi w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku

Dzień Flagi w KP PSP w Kłodzku

W dniu 2 maja b.r. we wszystkich  trzech jednostkach organizacyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku o godzinie 7:30 odbyły się uroczyste apele
z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Apel w Komendzie Powiatowej PSP oraz Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej
w Kłodzku został przeprowadzony podczas zmiany służby zgodnie
z regulaminem służby obowiązującym w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, regulaminem musztry i ceremoniałem pożarniczym.

Został odczytany list okolicznościowy Komendanta Głównego PSP
gen. bryg. Leszka Suskiego skierowany do funkcjonariuszy
i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej.

W pozostałych 2 jednostkach Ratowniczo Gaśniczych: JRG w Bystrzycy Kłodzkiej oraz JRG w Nowej Rudzie równocześnie odbyły się uroczyste apele z uroczystą zmianą służby oraz z odczytaniem okolicznościowego listu Pana Komendanta Głównego gen. bryg. Leszka Suskiego.

Dzień Flagi w KP PSP w Kłodzku
Dzień Flagi w JRG w Bystrzycy Kłodzkiej

Ogłoszenie o pracę na stanowisku technik

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku ogłasza nabór  na stanowisko technik ds. kwatermistrzowsko – technicznych.

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: pełny

Miejsce wykonywania pracy: 57-300 Kłodzko, ul. Traugutta 7

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 kwietnia 2018 r.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

  • prowadzenie gospodarki materiałowej, ewidencji środków trwałych,
  • prowadzenie dokumentacji związanej ze świadczeniami socjalno-bytowymi strażaków,
  • powadzenie gospodarki magazynowej,
  • planowanie i realizacja zakupów przedmiotów, umundurowania i ekwipunku osobistego strażaków,
  • realizacja zakupów w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych,
  • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych na terenie powiatu.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW : 13-19 marca 2018 r.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem : https://kppspklodzko.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/ogloszenie-o-prace-technik.html